Biuro jest uprawnione do udzielania porad z zakresu prawa podatkowego.

W ramach usług doradztwa podatkowego:

  • Sporządzamy opinie podatkowe na piśmie (tylko takie podlegają odpowiedzialności cywilnej);
  • Przygotowujemy wnioski o interpretację przepisów prawa podatkowego do Ministra Finansów zgodnie ze wzorem urzędowym ORD-IN;
  • Reprezentujemy podatnika, płatnika przed organami podatkowymi w trakcie kontroli podatkowej, czynności sprawdzających, postępowania podatkowego itd.;
  • Sporządzamy zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu pokontrolnego;
  • Sporządzamy odwołania do organu podatkowego II instancji;
  • Przeprowadzamy audyty podatkowe;
  • Wyprowadzamy zaległości w prowadzeniu księgowości oraz w sporządzaniu dokumentów do ZUS.

Każda opinia podatkowa poparta jest licznymi opiniami z literatury podatkowej, interpretacjami naczelników urzędów skarbowych oraz sentencjami sądów.