Udział w spółce osobowej

Art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi o opodatkowaniu m.in.udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną. Definiuje on zasadę proporcjonalnego podziału zysku pomiędzy wspólników według prawa udziału w zysku. Wielkość udziału w zysku powinna zostać określona np. w umowie spółki lub innym dokumencie. Jeżeli takiego zapisu nie ma ustawa zakłada równy podział zysków.

 

Istotnym jest, że zarówno ustawa Kodeks spółek handlowych w art. 50 (dotyczy spółki jawnej) oraz art. 51 a także ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówią o udziale prawa w zysku ustatlanej niezależnie od udziału w kapitale spółki. Zatem istnieje swoboda ustalania udziału w zyskach bez względu na zaangażowany kapitał wspólników.

 

Rodzi to możliwość dokonywania darowizny wysokich sum między osobami trzecimi bez opodatkowania. Przykładowo: ustalając udział w kapitale między A i B w proporcji 1:10 oraz przyznając udział w zysku w proporcji: 10:1 - wspólnik A, angażując relatywnie mały kapitał otrzymuje 90% zysku korzystając z kapitału B bez konieczności zawierania umowy pożyczki lub darowizny. Można w ten sposób ominąć także dodatkowe obciążenia podatkowe związanymi z tymi czynnościami.