Obsługujemy małe i średnie podmioty gospodarcze oraz inne podmioty (stowarzyszenia, fundacje itp.):

W oparciu o stałe umowy:

Sporządzamy:

Świadczymy

także doraźne usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej: zeznania roczne PIT, zwrot VAT od nabycia materiałów budowlanych (VZM-1), itd.